Tags

, , , , , , , , , , , ,

From the YouTube summary:

Michael Heinrich: Capital & Crisis – Actuality of Marx’s Critique of Political Economy in 21st Cent.

13.5.2019., Cinema Europa, Zagreb, Croatia 12th Subversive festival “Europe on the Edge – Towards New Emancipatory Imagination” Moderated by: Stipe Ćurković.

Michael Heinrich: Capital and Crisis – the Actuality of Marx’s Critique of Political Economy in the 21st Century.

The first volume of “Capital” appeared more than 150 years ago. However, it didn’t just picture capitalism of 19 th century. Marx didn’t want to present a certain period of capitalist development, he claimed to present the capitalist mode of production in its “ideal average”, i.e. the core of capitalist relations, which are connected with any form of capitalism. I will discuss this claim especially with regard to value, money, crisis and class relations.

Michael Heinrich was Professor of Economics in Berlin. He published several books and articles on Marx’s Critique of Economics. His Introduction in the three volumes of “Capital” was translated in many languages, also in Croatian. Last year appeared the first volume of “Karl Marx and the birth of Modern Society”, a three-volume Marx-biography and study of the development of Marx’s work, English and French translations of this book will come soon.

– – –

Michael Heinrich: Kapital i kriza – aktualnost Marxove kritike političke ekonomije u 21. stoljeću

Prvi tom Kapitala objavljen je prije više od 150 godina. Međutim, u njemu nije naprosto prikazan kapitalizam 19. stoljeća. Marx nije želio prikazati određeni period kapitalističkog razvoja, već je tvrdio da predstavlja kapitalistički način proizvodnje u njegovu „idealnom presjeku“, tj. jezgru kapitalističkih odnosa, povezanih s bilo kojom formom kapitalizma. Razmotrit ću ovu tvrdnju osobito s obzirom na koncepte vrijednosti, novca, krize i klasnih odnosa.

Michael Heinrich je profesor ekonomije iz Berlina. Objavio je više knjiga i članaka o Marxovoj kritici ekonomije. Njegov uvod u tri toma Kapitala preveden je na mnoge jezike, između ostalih i na hrvatski. Prošle je godine objavljen prvi od tri toma knjige Karl Marx and the birth of Modern Society, biografije Karla Marxa i studije o razvoju Marxova rada. Englesko i francusko izdanje knjige bit će objavljeno uskoro.

https://subversivefestival.com/sf19/m…

Category

Nonprofits & Activism

License

Creative Commons Attribution license (reuse allowed)